Privacy policy

VAN EIJK & VAN DER LUBBE | PRIVACY STATEMENT

Van Eijk & Van der Lubbe Van Eijk & Van der Lubbe, gevestigd aan De Raadstraat 28K 5666EA Geldrop Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vevdl.com
De Raadstraat 28K
5666EA Geldrop
Nederland
*31 (0)40-2868636

Alle vragen omtrent persoonsgegevens kunnen worden gemaild naar info@vevdl.com, deze zullen met de grootste zorgvuldigheid worden bekeken en beantwoord.

Persoonsgegevens die wij verwerken en de termijn dat we deze bewaren

Van Eijk & Van der Lubbe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Van Eijk & Van der Lubbe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Belangstellenden:

     > categorie persoonsgegevens: Voor- en achternaam, emailadres

> Bewaartermijn: zolang u ingeschreven bent voor de nieuwsbrief. Onderaan elke mailing staat de optie om u uit te schrijven van de mailingen

         > Reden Personalia: Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Opdrachtgevers/ relaties:

> categorie persoonsgegevens: Voor- en achternaam,  Adresgegevens (van het bedrijf ), Telefoonnummer vaste lijn, Telefoonnummer mobiel,  E-mailadres, bankgegevens van het bedrijf

 > Bewaartermijn : niet langer dan noodzakelijk. Na afronding van een project 7 jaar tbv het verlenen van service in voorkomende gevallen
> reden: Het afhandelen van uw betaling, Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, Om goederen en diensten bij u af te leveren. Van Eijk & Van der Lubbe verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Leveranciers:

> categorie persoonsgegevens: Voor- en achternaam,  Adresgegevens (van het bedrijf ), Telefoonnummer vaste lijn, Telefoonnummer mobiel,  E-mailadres

> Bewaartermijn : niet langer dan noodzakelijk.

> reden: Het afhandelen van uw betaling, Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, Om goederen en diensten bij u af te leveren. Van Eijk & Van der Lubbe verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Klanten webshop USUALS:

> categorie persoonsgegevens: Voor- en achternaam,  Adresgegevens (waartoe de bestelling gestuurd dient te worden ),  E-mailadres (ter bevestiging van de bestelling en het sturen van de factuur) , bankgegevens (ten behoeve van afhandelen betaling). Van Eijk & Van der Lubbe verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 > Bewaartermijn : niet langer dan noodzakelijk. Na verwerking van de bestelling 1 jaar voor eventuele service verlening. Tenzij is aangegeven dat de ontvanger de nieuwsbrief wil ontvangen zullen de gegevens na 1 jaar worden verwijderd

Van Eijk & Van der Lubbe werkt onder de Algemene Voorwaarden van de BNO

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vevdl.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Eijk & Van der Lubbe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

voor inschrijvers van de nieuwsbrief:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Voor opdrachtgevers en relaties:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Van Eijk & Van der Lubbe verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Eijk & Van der Lubbe neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Eijk & Van der Lubbe) tussen zit.

Van Eijk & Van der Lubbe gebruikt enkel beveiligde computerprogramma's of –systemen tbv ontwerpwerk en organisatorische doeleinden. Zowel de web omgeving als de serveromgeving binnen de studio worden beveiligd en beheerd door gecertificeerde systeembeheerders (Mijnwebwinkel  www.mijnwebwinkel.nl en Bankers ICT diensten www.bankersict.nl ).

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Eijk & Van der Lubbe verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst  van de BNO Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Eijk & Van der Lubbe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Eijk & Van der Lubbe gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Van Eijk & Van der Lubbe verwerkt géén IP-adressen.

     Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Eijk & Van der Lubbe en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vevdl.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Van Eijk & Van der Lubbe wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Eijk & Van der Lubbe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Van Eijk & Van der Lubbe maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze studio of via info@vevdl.com

 

 

 

Shopping cart

No items in shopping cart.

Newsletter

Do you want to receive our newsletter?
Subscribe
© 2018 - 2024 www-usuals-nl | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore